Træningsmetode

operant betinget træning

Her er hvordan de fire kvadranter af operant betingning kan anvendes i hundetræning

Sådan virker positiv forstærkning

Når man benytter operant betinget træning, får du en hund, der bliver bevidst om sin adfærd – i stedet for at gøre hunden afhængig af en hånd med en godbid. Derudover vil du opleve at få en hund, som tager initiativ og som i stor grad tager frivillig kontakt.

For at hunden kan lære at begå sig i menneskers verden, skal den også kunne forstå vores kommunikation til den. Kommunikation sker altid med en markør, et signal eller en kommando. En markør kan være et klik, et ”ja” eller ”dygtig”. Vores  kommunikation kan ske i en af de fire kvadranter, afhængig at hvad vi vil opnå eller hvad hunden reagerer på. Vi skal nemlig også forstå hundens kommunikation til os.

 

Forudsigelighed fører til respons

Metoden går ud på at guide din hund på en positiv måde. Så lærer hvalpen eller hunden, at den adfærd den tilbyder lige nu, er noget der giver værdi for den at gentage, fordi det bedst kan betale sig (positiv og negativ stimuli). For at adressere det, kan man tage udgangspunkt i en af de 4 kvadranter i operant betinget træning. Det er ikke altid at en belønning løser opgaven, nogle gange er det effektivt at introducere en konsekvens, for en adfærd. Det er vigtigt at du altid bruger en tydelig markør (se længere nede) , for forudsigelighed er det der skaber resultater, når hunden ved præcis hvad du kommunikerer. I det følgende gennemgår vi, hvad der kendetegner de 4 felter.

Positiv forstærkning:

Dette sker, når hunden oplever en positiv konsekvens efter udførelsen af en bestemt adfærd, hvilket øger sandsynligheden for, at adfærden gentages. Hvis en hund får en godbid (belønning) hver gang den sidder på kommando, vil den sandsynligvis tilbyde at sidde igen, i håb om at modtage flere godbidder.

Den gode træning holder sig indenfor denne kvadrant. Det er her nøglen ligger til at få de bedste resultater i din træning. Har du brug for at anvende de andre kvadranter, så skal du altid afslutte i denne kvadrant.

I dette felt opnår du rigtig gode resultater ved at belønne ønsket adfærd, og ignorere uønsket adfærd.

Negativ forstærkning:

Her tilføjer vi en ydre stimuli til hunden for at øge sandsynligheden for, at hunden gentager en bestemt adfærd. Man kan bruge linen eller et halsbåndsgreb til at rette noget hunden gør forkert. Man kan også tilføje en kommando som “fejl”, der lærer hvalpen/hunden, at det den gør lige præcis nu, ikke er det du forventer. 

Vi bruger altså linen som negativ forstærkning, fordi det bruges til at guide hvalpen/hunden ind i en position.

Lad os sige at du er ved at lære hunden “bliv”, og den så rejser sig fra bliv. Så kan du sige “fejl” bruge linen til at vise den tilrette i udgangspunktet. 

Positiv konsekvens

Her tilføjer vi en uønsket konsekvens for at reducere sandsynligheden for, at hunden gentager en uønsket adfærd. Et eksempel på positiv ”straf” er at sige “nej” eller give et let ryk i linen, når hunden trækker i snoren.

OBS

Det er vigtigt at bemærke, at positiv konsekvens bør bruges med forsigtighed og kun i situationer, hvor andre metoder ikke har været effektive.

En positiv konsekvens skal altid føre frem til en positiv forstærkning. Det er IKKE en indlæringsmetode at sige “nej” eller give et lille ryk i linen, hvis ikke hunden forstår konsekvensen og reagerer positivt på det.

Negativ konsekvens

Her fjerne vi ønsket stimuli for at reducere sandsynligheden for, at hunden gentager en uønsket adfærd. For eksempel, hvis hunden bider under leg, kan legen stoppe øjeblikkeligt (fjernelse af en ønsket stimulus), når hunden bider.

Dette kan lære hunden, at bideri fører til afbrydelse af legen, hvilket kan stoppe en bidende adfærd

Det kan også være at du lukker døren, hver gang din hund forsøger at smutte ud først. Så lærer den at det bedst kan betale sig at vente, til du siger værsgo’ eller selv går ud af døren først.

 

Det er ikke en fælles opgave at træne

Kun én i huset træner indlæring med hvalpen, og lærer den kommandoer og øvelser. Når hunden kan 100%, er det ok at andre gør det, men træning er ikke “hvem kan i dag”; det er samarbejde, og enhver øvelse skal ende med succes – hver gang. Når hvalpen begynder at forstå øvelserne, så lad være med at lade andre “teste” hvalpen. Det kan ødelægge så meget.

To vigtige markører

Den ene markør betyder at hunden får en belønning for det den gør lige nu. Denne markør kan fx være “ja”, “dygtig” eller lyden af en klikker. Det er op til dig, bare det er det samme hver gang.

Den anden markør betyder kom til mig og få en belønning. Vi bruger “fri”. Denne markør er uundværlig ved øvelser, hvor hunden skal holde sin position.

Log ind på familiehund.dk

Er du endnu ikke medlem? Bliv medlem.

Bliv en del af nyhedsbrevet