Problemer med hunden

Ifølge Danmarks Statistik aflives der årligt mellem 12000 og 15000 sunde og raske hunde, men i dag er det reelle antal aflivninger uden tvivl en del højere. Antallet af aflivninger er chokerende, da mange af de aflivede hunde ikke fejler noget, men skal dø, fordi de har adfærdsproblemer. I mange tilfælde aflives hundene desværre, fordi vi mennesker ikke har forstået, hvordan hunden er indrettet, og hvad den har brug for. Vi har ganske enkelt ikke sat os ind i, hvordan en hund fungerer. Og når der så opstår problemer, skal hunden væk. Men fejlen ligger som regel hos os mennesker.

Emnet problemhunde kan ikke behandles grundigt på en hjemmeside, så jeg vil beskrive nogle generelle ting omkring problemadfærd. Der er oprettet hyperlink til de enkelte emner.

Bliver der pludselig problemer med en voksen hund, vil mit første bud på at finde en løsning ofte være et dyrlægebesøg. Det skyldes, at omkring 40% af alle pludseligt opståede problemer skyldes sygdom eller smerte. En pludselig ændring i hundens adfærd kan derfor ofte forklares efter et besøg hos dyrlægen. En svensk undersøgelse vedrørende aggressive hunde viste, at af de pågældende hunde var ca. 60 % af hundene belastet af smerter. Det vil sige mere end hver anden hund!!!

Særdeles tankevækkende når man tænker på, at aggressionsproblemer ofte søges "løst" med opdragelse og straf af "dygtige og erfarne" trænere på træningspladser over hele landet. Problemet kan også "løses" ved, at ejeren vælger en hurtig løsning med et sidste besøg hos dyrlægen. Nemt og hurtigt - men ofte også forkert!

Jeg vil her på siderne forsøge at beskrive nogle typiske problemer, og der er altid mulighed for at hente gratis råd og vejledning hos DcH's hundekonsulenter eller hos adfærdsbehandlere og hundepsykologer. Der vil være henvisninger under Litteratur og links.