Min baggrund

 

Der findes i dag langt over en halv million registrerede familiehunde i Danmark, og der bliver stadig flere. Hvis man som hundeejer gør sig klart, at der er et ansvar og arbejde forbundet med at have hund, så er man godt på vej til at forebygge, at hunden bliver en plage for familien og omgivelserne. Ved at sætte sig ind i, hvordan hunden fungerer og ved at tage hensyn til hundens naturlige adfærd, får man en hund, der er til glæde for alle. Og dermed ikke en belastende tornado, der i værste fald ender som overskrift i et formiddagsblad - eller som måske bare bliver en hund, der er irriterende og besværlig.

Jeg er opvokset med hunde, og allerede som teenager startede jeg første gang træning med min egen hund. Det er nu mere end 35 år siden, og i dag (2013) kan jeg se 40 år tilbage på et liv med hunde. Heraf mere end 20 år som træner i Danmarks civile Hundeførerforening (DcH) og mere end 10 år som adfærdskonsulent.

Omkring 2007 blev jeg involveret i det arbejde, som foreningen Hundens Tarv - www.hundenstarv.dk - beskæftiger sig med, og i 2008 tog jeg og Dorte Nielsen, www.hundehytten.dk initiativet til etablering af træning for familiehunde i Hjørring.

Træning i Hundens Tarv rettede sig mod mennesker, som ikke har lyst/tid til at gå til konkurrence, men som gerne vil lave noget sammen med deres hund. Træningen havde derfor fokus på den danske familiehund, som har brug for et aktivt og beriget liv. Træning af familiehunde omfattede alle hunde - også gamle hunde, som ellers ville sove deres liv væk.

I min tid i DcH arbejdede jeg i en periode fortrinsvis med aggressive hunde, og i efteråret 2002 afsluttede jeg uddannelsen som hundekonsulent i DcH. Denne uddannelse er en overbygning på træneruddannelsen i DcH, og uddannelsen har særligt fokus på problemhunde og ikke mindst årsagen til, at problemer opstår. Det er et vigtigt punkt, fordi det er afgørende at kende årsagen til hundens "underlige" adfærd for at kunne løse problemet effektivt. Desværre bliver årsagen til problemet som regel overset af både hundeejere og trænere. En almindelig brugt løsning på problemadfærd er straf, men hvis man straffer uden at kende årsagen, bliver resultatet "symptombehandling" eller hvad der populært kaldes "at lægge låg på". Denne form for "træning" giver et hurtigt resultat, men løser ikke problemet. Kun de synlige tegn på problemet fjernes - årsagen fjernes ikke, og problemet er der stadig. På et tidspunkt vil problemet derfor komme igen - evt. i en anden form.

Symptombehandling er udbredt på træningspladser over alt i Danmark, da det er en hurtig og nem tilgang til en "løsning". Symptombehandling har dog en kortsigtet virkning, og i forbindelse med angst- og frygtreaktioner er den hurtige løsning dybt forkastelig.

Straf er det samme som undertrykkelse. Straf undertrykker og skjuler problemet, men fjerner det ikke. Efter mere end 30 år i "hundeverdenen" kan det stadig undre mig, at så mange "hunde-mennesker" opfatter straf som den eneste løsning. At så mange mennesker, der dagligt arbejder med hunde, stadig ikke har fundet ud af sammenhængen mellem problem-adfærd og problem-løsning....

Siden jeg afsluttede uddannelsen som hundekonsulent, har jeg overvejende beskæftiget mig med de problemer, der opstår i hjemmet. Især hvor hund og ejer har forskellige "forventninger"  til dagen, der kommer. Eller som det ofte har vist sig: at en ændret adfærd skyldes sygdom, smerte, stress eller angst. Disse punkter er meget vigtige at tage med, hvis man skal løse et problem med en hund. De er desværre oversete - måske fordi vi mennesker ser verden som "enten-eller" og "sort-hvid"? Eller ved vi måske for lidt om hunden og forsøger at løse det på bedste måde?????

I arbejdet med de problemer, der kan være med en hund, har mit udgangspunkt været de egenskaber, hunden har med sig fra fødslen - d.v.s. de drifter og instinkter vores tamhund har arvet fra sine vilde forfædre - ulvene. Mange af de egenskaber vores hunde har, har lighedspunkter med ulvens adfærd, og hvis du iagttager din egen hunds adfærd, kan du sagtens få øje på en adfærd, der fortæller dig, hvor hunden oprindelig stammer fra.

Trods visse "hundekyndiges" teorier om, at hunden ikke længere kan sammenlignes med ulven, er det min faste overbevisning, at kendskab til hundens adfærd skal findes ved at se på ulvefamiliens adfærd som helhed og IKKE ved at sammenligne forskellige menneskeskabte racer. Hunderacer er i dag inddelt efter et menneskeskabt system, som INTET har med naturlig selektion (udvælgelse) at gøre. Menneskers avl på hunde har selvfølgelig betydet, at nogle af ulvens egenskaber er gået tabt, og at hunden i dag er domesticeret - tilpasset et liv med mennesker. Men at vores hunde grundlæggende har nedarvet ulvens egenskaber, og at den nedstammer fra ulven, er der ingen tvivl om.

Menneskets syn på hunde står i dag i modsætning til Charles Darwins studier. Helt tilbage i 1859 udgav Charles Darwin værket "Arternes oprindelse", og hans arbejde er stadig grundlæggende inden for biologien. Baseret på mange års studier af dyr, beskrev Darwin i sit værk, hvordan naturen er sammensat, så den bedst egnede overlever og fører arten videre. Han beskrev således, hvordan naturlig selektion fører arten videre på baggrund af de bedst egnede egenskaber.

Til trods for Darwins forskning, er der desværre bevis for, at mange nutidige opdrættere "ved bedre", og at de på trods af alle opfattelser af, hvad der er naturligt, opdrætter hunde, som passer på menneskets ønsker om en "smuk" eller "passende" hund, frem for en hund, som er  fysiologisk sund og rask!!!

Som jeg ser det, findes er INGEN UNDSKYLDNING for at avle på udseende, hvis det er på bekostning af hundens/ulvens oprindelige sundhedsmæssige egenskaber. Men det er desværre virkeligheden, og problemet vokser....... Antallet af hunde, som fødes med arvelige defekter og psykiske mangler, er stigende, og diverse kennelklubber "arbejder seriøst på at gøre racen sundere". Det er måske prisværdigt, men det er de samme kennelklubber, som oprindelig er årsag til de genetiske defekter - og dermed årsag til et utal af smerter, lidelser og psykiske dysfunktioner..

Hunde, der har for lidt at lave kan give problemer, fordi de keder sig. Det er derfor vigtigt, at din hund kommer til at løse nogle opgaver hver dag. Her har min egen hund hentet sin yndlingsbold på den anden side af et springbræt.

 

Snudegreb kan virke voldsomt på nogle mennesker, og bliver endda i nogle tilfælde opfattet som aggression. Den ene hund griber fat om den anden hunds snude og knurrer. Det er naturlig adfærd, som man ALDRIG skal blande sig i. Det er en form for opdragelse, hvor hundene sætter grænser over for hinanden - de opdrager og siger stop uden at komme op at slås.

www.alphagruppen.com

Både hundehvalpe og ulvehvalpe er søde, når de sidder på skødet. Men det er vigtigt, at man som hundeejer sætter sig ind i hundens behov, hvis man vil undgå problemer.