Instinkter

Tilbage til siden om adfærd

Både hund og ulv har medfødte instinkter og instinkthandlinger. Begge dele er medfødte. Instinkthandlinger er medfødte, færdige handlinger som hunden ikke skal lære - de er programmeret ind i hunden og ulven fra fødslen. Til hver eneste instinkthandling hører en "nøgle" - en nøglestimulus - som låser instinkthandlingen op og starter instinktet. Alt dette kører automatisk, da det er programmeret ind i hunden fra før fødslen

Da instinktadfærd er medfødt, dvs. programmeret i hunden på forhånd, vil alle former for straf være nytteløs - eller afhængig af metode og udstrækning - være dyremishandling!

Jagtinstinkt

For eksempel er synet af en hare, som flygter i zig-zag, den nøglestimulus, der starter jagtinstinktet hos mange hunde. Hunden "tænker" ikke - den handler bare. Da hunden handler ubevidst, kan det være svært at stoppe den i at jage katte, harer og biler. Jagtinstinktet består af en række sammenhængende elementer, som er: forfølgelse, nedlæggelse, dødsrusk og bære byttet hjem. Hvis man fra starten træner den lille hvalp med bold eller dummy (en blød bidepølse), kan man modvirke instinkt-handlingerne, men hundens medfødte egenskaber kan dog aldrig trænes væk, så valget af race er vigtigt!!!

Overlevelsesinstinkt

Hvis en nyfødt hvalp fjernes fra moderen og sine søskende, vil den vrikke sig tilbage til kuldet og patterne med pendulagtige bevægelser. Nøglestimulus er sult og mangel på kontakt. Instinktet kaldes overlevelsesinstinktet.

Dette instinkt går også i gang, hvis en tamhund overlades til sig selv eller forlades i tilstrækkelig lang tid. Den vil da, på et tidspunkt nedlægge alt "bytte" for at overleve. Heldigvis ses dette fænomen meget sjældent hos tamhunde og kun i forbindelse med misrøgt og dyremishandling, eller i de få tilfælde, hvor en hund bliver væk fra sin familie og ikke kan finde hjem. Men fænomenet er ikke ukendt - heller ikke i Danmark.

Flokinstinkt

Et andet meget vigtigt instinkt både for ulve og hunde er flokinstinktet. Ulve er afhængige af hinanden - ikke mindst under jagt. De jager i flok, og samarbejde under jagten er en betingelse for at få noget at æde. Derfor vil en udstødt og ensom ulv med stor sandsynlighed gå til grunde. Da vores familiehund også er i besiddelse af et flokinstinkt, er den ikke indrettet til at være alene. Den er meget afhængig af sin familie. Dette giver ikke sjældent problemer i vores hverdag. Dette kan du læse mere om under linket alene hjemme problemer.

En farlig kaffesæk er nedlagt og skal nu dræbes.

 

www.alphagruppen.com

 

Det kan godt være, at jeg er skæv i ryggen og i benene. Men sådan skal det gøres!!

 

En ung Bulldog gemmer pr. instinkt et ben til dårlige tider. Han er optaget af at gemme, så han ser ikke, at hans handling ikke har noget formål, fordi en ældre schæfer på afstand betragter hans anstrengelser med stor interesse. Benet vil derfor hurtigt blive fundet igen. Det ved Bulldoggen dog ikke, så han følger sine instinkter og graver selvfølgelig sit ben ned.

 

Her bliver Bulldoggen opdraget af den samme ældre schæfer. Bulldoggen er gået over stregen ved at springe op ad schæferen. Schæferen laver snudegreb, og han knurrer og brummer, så huset ryster. Det lyder voldsomt, men der er ingen bidsår bagefter. Det skyldes netop, at schæferen har indbyggede bidehæmninger, som stopper ham i at skade sin flokkammerat.

Forsvars- og flugtinstinkt

Forsvars- og flugtinstinktet er modsatrettede, men hænger alligevel tæt sammen. Formålet med begge er at overleve en trussel eller angreb. Hvis angriberen er overlegen, vil hunden/ulven normalt flygte. Men hvis flugt er umulig, vil hunden/ulven forsvare sig voldsomt i nødværge. Hverken flugt- eller forsvarsinstinkt kan trættes, og det vil sige, at hunden vil reagere, hver gang den trues. Et eksempel på at forsvars-instinktet ikke kan trættes, er en tæve, der forsvarer sine unger. Bortset fra tæven, der forsvarer sine hvalpe, vil flugt altid vælges som første mulighed, men hvis flugt ikke er mulig, vælger hunden nødværge - og hvis hunden føler sig truet på livet, vil den kæmpe til døden! Nødværge ses desværre også over for mennesker, hvis hunden udsættes for tilstrækkelig voldsom fejlbehandling. For at undgå kritiske situationer bør du kende til hundens dæmpende signaler, som du kan læse mere om på siden dæmpende signaler. Se også mere om hundens sprog på siden om hundens sprog.

Flokadfærd/territorieadfærd

Ulve markerer deres territorium (område) med urin, og det samme gør vores familiehund. Især hanhunde markerer territorium ved at lette ben. Jo højere han markerer, jo længere kan vinden bære færten omkring og fortælle andre hunde, at "her bor jeg". Nogle hanhundehvalpe, der er ved at blive kønsmodne, kan være meget underholdende: De letter ben, men har endnu ikke fået øvelse i at stå på tre ben. Så de letter ben for at sprede færten..... og de mister balancen. De forsøger at strinte så højt som muligt, men det ender ofte med, at de mister balancen og tisser på deres egne forben. Al begyndelse er svær...... men øvelse gør mester!

Overlevelsesinstinkt (light)

Bliver der mad tilovers i en ulveflok, graves den ned og gemmes til dårlige tider. Familiehunden graver ben ned i haven eller måske i sofaen. Det er en instinkthandling hunden har arvet. Hunden ved ikke, at den også får mad i morgen, og det hjælper ikke at fortælle den det. Lige som mange andre instinkthandlinger, er det noget, hunden er født til at gøre uden at vide hvorfor. Så hvis du synes, at det er irriterende at sidde på  rå okseknogler i sofaen, så er der ikke andet for, end at lade være med at give hunden dem eller fjerne dem, når hunden har mistet interessen for dem. Hunden kan, på grund af sit instinkt, ikke lære at lade være med at grave sin mad ned. Straf virker ikke, da hunden ikke aner, hvad du mener. Det, man ikke spiser nu, gemmes til senere. Det er den eneste løsning. Faktisk er mennesker det eneste "dyr", der smider rester væk. Men mennesket er jo også det eneste dyr, der altid har mad nok!!!

Parringsinstinktet

Naturen har givet hunden denne glimrende egenskab for at overleve, og det er et instinkt, som især er synligt hos hanhunde, når løbske tæver er i nærheden. Rigtigt indlært lydighed er det bedste forebyggende middel mod problemer. Det er dog ingen garanti, da parringsinstinktet er dybt grundlagt i de fleste hunde. Selv den mest lydige hanhund kan mærke sine instinkter i forbindelse med en løbetid. Undgå så vidt muligt konflikter! Hverken hund eller ejer vil opnå noget med konflikter. Det vil tværtimod tage lang tid at genopbygge tilliden mellem hund og ejer efter en nytteløs konflikt. Hunden vil opfatte det som en kamp mellem ejeren og den selv - vel at mærke en kamp om den løbske tæve....... Har det noget formål?? Aldrig! Tag ud og gå et spor eller lign. i perioden (dog uden at forvente et godt resultat).

Men en hund, der laver parringsbevægelser på ejerens ben eller familiens børn, er ikke (nødvendigvis) påvirket af sin seksualdrift. Handlingen er ofte dominansbetinget, og fortæller, at der er en brist i lederskab og lydighed.

Bidehæmninger

En hund/ulv har under normale forhold en indbygget blokering, der forhindrer den i at skade sine egne flokmedlemmer alvorligt, da hunden jo er afhængig af disse. Denne egenskab kaldes bidehæmning. En hund uden bidehæmning, har sandsynligvis været udsat for mishandling, eller også er hunden syg.

Dette var blot en kort beskrivelse af nogle enkelte vigtige elementer i hundens liv. Ved at sætte sig ind i, hvad der styrer hundens adfærd, gør man livet lettere for både sig selv og hunden. Hunden kan ikke forstå os, men vi har mulighed for at lære at forstå vores hund. Som hundeejere bør vi derfor sætte os ind i, hvorfor hunden opfører sig, som den nu en gang gør.

Tilbage til siden om adfærd