Udviklingspsykologi - fra hvalp til voksen hund

Fra den dag hvalpen bliver født, til den er udviklet som voksen hund, gennemgår den forskellige faser i sit liv - præcis som vi mennesker gør. Hvor mennesker bruger ca. 20 år på at blive voksne, tager det for en hund ca. to år, og særlig i det første leveår sker der store forandringer med den lille hvalp.

Rangordens/dominansfasen (omkring 13-16 uger), pubertetsfasen (ca. 7-10 mdr.) og psykisk modning (ca. 17-22 mdr.) beskrives flere steder som de "kritiske faser", da nogle hunde i disse perioder er påvirket af kønshormoner. De ændrer adfærd og kan virke mere "besværlige og krævende" i disse perioder.

Beskrivelse af faserne herunder er generelle, og de må kun betragtes som vejledende. Vær særlig opmærksom på:

- at der er stor forskel på, hvor kraftigt din hund er påvirket af sine hormoner i de "kritiske faser". Nogle hundeejere beskriver, at hunden "er fuldstændig forandret", og at den giver store problemer - især omkring 13-16 ugers alderen og ved 7-10 måneders alderen, hvor hunden bliver fysisk kønsmoden. Andre hundeejere mærker overhovedet ingen forandring i hundens adfærd fra den ene fase til den anden

- at forandringer ofte ses tydeligere hos hanhunde end hos tæver

- at overgang fra een fase til den næste er forskellig fra race til race - og også fra hund til hund af samme race. Små racer bliver tidligere kønsmodne end store racer, men også inden for samme race kan man opleve, at der er forskel på, hvornår de enkelte hunde går igennem de forskellige udviklingsfaser. Selv med hunde fra samme kuld kan der være forskel i udviklingen.

Beskrivelsen af faserne er - som nævnt - vejledende, men uanset hvordan hunden opfører sig i de "kritiske faser", kan du forebygge, at der opstår problemer, hvis du er forberedt og ved, hvordan du skal reagere, hvis din hund opfører sig anderledes end ellers.

 

Den vegetative fase. 0 - 2 uger.

Hvalpen reagerer i denne periode på pludselige temperatur-forandringer, berøring og fært (lugte). Da øjne og ører på dette tidspunkt er lukkede, må det antages, at de ikke bruges, men man kan allerede nu se hvalpens medfødte reflekser og instinkter. Hvis en hvalp flyttes væk fra kuldet og sin mor, vil den vrikke sig tilbage til kuldet i pendul-agtige bevægelser. Denne adfærd hører sammen med hvalpens  overlevelsesinstinkt. Det betyder, at hvalpen har indbygget nogle medfødte og færdige handlinger, der hjælper den med at overleve, hvis den bliver væk fra sin flok. Hvalpen vil i denne periode også bevæge sig i cirkel-mønstre. Det er med til at holde hvalpen i nærheden af kuldet, så den ikke "padler" ud i verden, før den er klar til det.

Overgangsfasen. 3. leveuge.

Øjne og ører åbnes langsomt og begynder gradvist at fungere. Omkring 21. levedag forlader hvalpen fødekassen første gang og begynder at udforske verden. Den allerførste oplevelse af verden uden for fødekassen er en oplevelse, som vil blive i hvalpen for altid. Som opdrætter er det derfor vigtigt, at man er opmærksom på, at denne oplevelse skal være positiv. Masser af ro og ingen forskrækkelser.

Hvalpe og tæve 10 dage gamle.

 

Ca. på 21.dagen forlades reden første gang.

 

Første fælles måltid kan godt give en ide om, hvordan den voksne hund bliver. Nogle maser sig frem, og andre er mere forsigtige.

 

I prægnings- og socialiseringsfasen er menneskekontakt vigtig.

 

Hvis du er startet på et hvalpehold, er det vigtigt at huske, hvor følsom hvalpen kan være, når den er 3-4 måneder gammel. Undgå at hvalpen bliver "trykket" af voldsomme hunde og undgå voldsomme lege, når der er frikvarter på holdet. Frikvarter skal altid være med 2-3 hunde, som passer sammen i størrelse og styrke.

 

I 3-4 måneders alderen skal man bruge afledning, hvis der begynder at opstå en konflikt, men når der er "ro", er det vigtigt at stille krav til hunden, arbejde med den og give den opgaver. Man skal dog være klar over, at resultatet kan være meget forskelligt i denne periode.

 

I flokdannelsesfasen er hunden meget lærenem og opmærksom.

 

 pubertetsfasen begynder hanner at lette ben for at markere, og tæver komme i deres første løbetid. Andre hunde er nu ikke længere kun legekammerater, men men konkurrenter og rivaler. Særlig hanhunde kan nu ændre adfærd fra lille legesyg hvalp til voksen og arrig hund. Det er helt naturligt, men skal styres med afledning og lydighed, så hunden ikke udvikler sig til en "slagsbror".

 

Ca. 1 år gammel er hunden ved at ligne en voksen hund, og den bliver mere robust og udholdende. For mange hunde gælder det dog stadig, at inde i hovedet (psykisk) er de stadig hvalpe. Det skal man huske, når hunden laver fejl i træningen.

 

Psykisk modning kan for få hunde være en periode, hvor hunden er ude af balance, og hvor træningen ikke giver gode resultater. Tag det med ro og træn forsigtigt. Accepter fejl. Hvis din hund i perioden viser tegn på at være aggressiv over for dig, bør du søge hjælp for at løse problemet.

Prægningsfasen. 4. - 7. uge.

De individer, som hvalpen er sammen med i denne periode, præges ind i hvalpen, og hunden vil som voksen være "programmeret" til at betragte dem som artsfæller. Det er derfor meget, meget vigtigt, at hvalpen i denne periode får så meget kontakt med mennesker, som overhovedet muligt. Hvis ikke hvalpen får menneskekontakt i denne periode, vil den få sværere ved at knytte sig helt tæt til mennesker. Det betyder ikke, at hunden er håbløs og umulig, men der skal arbejdes meget mere for at få en tillidsfuld, opmærksom, kontaktsøgende og lydig hund.

Socialiseringsfasen. 8. - 12. uge.

Denne fase kan man kalde en forlængelse af prægningsfasen, da prægningen nu går over i en tilknytning til (prægning på) en flokfører. Hvalpene knytter i denne periode stærke bånd til flokføreren, det vil sige til hundeejeren. Lederbindingen medfører, at denne alder er den bedste for hvalpen at skifte hjem (iflg. dansk lov skal hvalpen også være fyldt 8 uger, før den skifter hjem). I denne periode er det vigtigt at lege med hvalpen (gerne byttelege) og have meget kontakt for at knytte de stærkest mulige bånd. Byttelege betyder, at hvalpen jager et bytte, som du kaster – f.eks. en bold eller en gammel sok. Når hvalpen henter og kommer tilbage til dig, ”trækker I tov” om byttet (forsigtigt!!), og hvalpen får lov til at vinde byttet, når den trækker. Til sammenligning er det hos vilde hunde i denne periode, at flokføreren oplærer hvalpene i jagtens forskellige elementer. Lysten til at lære er nu meget stor hos hvalpen, og det er nu, man som hundeejer skal begynde at lære hvalpen forskellige øvelser gennem leg.

 

Rangordens/dominansfasen. 13. - 16. uge.

Nogle hundehvalpe kan i denne periode være påvirket af kønshormoner. Særlig det han-lige kønshormon testoteron kan være årsag til, at hvalpen ændrer adfærd. Hos vilde hunde skal der nu dannes rangorden, så der senere er ro i flokken, når kræfterne skal bruges på at jage bytte. Formålet med den "urolige" periode er, at hvalpen skal finde sin plads i flokken. Hos både han- og tævehvalpe øges mængden af testosteron. Dette kan betyde, at der bliver uro i flokken, indtil hormonerne er faldet til ro, og alle har fundet deres plads i flokken.

Samme regler glæder hos en familiehund. Den vil af natur forsøge at finde sin plads i flokken, og i denne periode skal du sætte grænser uden at skabe konflikt. Det kan være svært, men hos hvalpe der er meget dominante, er det vigtigt, at hvalpen ikke får succes med at opfordre til kamp. Et typisk eksempel er en hvalp, der har bemægtiget sig en sko eller andet "forbudt" legetøj, som den forsvarer med knurren og snerren, hvis man nærmer sig. Hvis man tager skoen fra hvalpen med magt, bliver hvalpen styrket og trænet i sin dominans og sit forsvar. At den taber kampen er lige meget, da den har fået svar på sin opfordring til kamp. Den vil næste gang forsvare sig voldsommere i håb om at vinde, og en ond cirkel er startet.

Undgå derfor kamp og brug i stedet afledning Hvis hvalpen har taget noget, den ikke må, går du ud og åbner køleskabet i stedet for at tage det "forbudte" legetøj fra hvalpen. Hvalpen vil blive "forstyrret", og den vil følge den spændende lyd fra køleskabet. Når hvalpen kommer ud til dig, belønner du med lidt godt fra køleskabet (hvis hvalpen har legetøjet med ud i køkkenet, skal du gøre hvalpen så nysgerrig, at den smider skoen - vent mindst 3 sekunder - og smid derefter lidt godt på gulvet. Du kan evt. også få hvalpen til at lave en øvelse, som den kender - f. eks. "SIT"). Skoen fjernes derefter, når hvalpen er optaget af maden eller belønning for øvelsen. Denne teknik betyder, at hvalpen ikke får mulighed for at træne sin dominans. Du skal selvfølgelig stadig træne grænser (forbud) med din hund, men aldrig hvis der er risiko for en konflikt eller et opgør mellem jer. Hvalpen vil ikke forbinde godbidden med legetøjet, hvis der går mere end 3 sekunder fra den slipper legetøjet, til den får sin godbid. (også beskrevet nederst på siden og under ulydighed, 1. afsnit).

Hvis vi har at gøre med bløde og forsigtige hvalpe, skal vi styrke hvalpen så meget som muligt. Som ejer af en blød hvalp kan man typisk opleve, at hvalpen pludselig bliver bange i tusmørke eller ved solnedgang, fordi et træ eller en stor sten kaster en skygge på vejen. Det gælder også, selv om hunden har passeret stedet mange gange og er kendt på stedet. En plasticpose, der rasler i vinden og bevæger sig, mennesker i silhouet, mennesker i store frakker eller mennesker med handicap/gangbesvær, arbejdende maskiner - ja, næsten alt kan få en blød hvalp til at blive usikker. Den vil så typisk reagere med flugt eller evt. gøen. I disse situationer skal hvalpen have tid til at se nærmere på det "farlige" og nærme sig i sit eget tempo. Du kan med fordel bruge godbidder eller bold/ruskeklud, som du afleder med og samtidig lokker hvalpen nærmere til det "farlige". Ved store "trusler" skal du måske træne over flere gange (dage) - altid kun i hvalpens eget tempo.

Gennem ruskelege – hvor du og hvalpen har fat i hver ende af en klud, og hvalpen får lov til at vinde den fra dig, når den trækker - kan du styrke hvalpens selvtillid. Hård straf og mange nederlag kan til gengæld få varige følger for en blød og forsigtig hvalp, og skal undgås for enhver pris. Leg med andre hunde kan styrke hvalpen, men legen skal altid foregå under opsyn, og kun 2-3 hunde løse sammen ad gangen, så det undgås, at den bløde hvalp bliver ”den lille” i legen med de andre. Legekammerater skal også vælges med omhu - ingen voldsomme og store hvalpe/hunde.

 

For denne periode gælder, at der stadig sker en lederbinding, og arbejdet med føreren er vigtigt. Arbejdet skal foregå under rolige og beherskede forhold for at udvikle en rolig og selvsikker hund. Evnen til at lære nye ting er nedsat på grund af hundens hormonforandringer, så forlang ikke for meget af hvalpen. Konflikter skal absolut undgås. Dette gælder for både selvsikre, dominante hunde, og hunde som er bløde og følsomme af natur.

Flokdannelsen. (5. - 7. måned)

Efter dominansfasen kommer der en rolig periode med god indlæring. Hunden begynder at se ud som en voksen hund, men man skal huske, at det endnu er begrænset, hvor store krav hvalpen kan klare. I hjernen er hunden på mange områder stadig en “lille hvalp”, så træn roligt og med omtanke. Selv om træningen "går som en leg", skal man kun træne med små fremskridt - gå ikke for hurtigt frem.

Pubertetsfasen. (7. - 10. måned)

Hunden bliver i denne periode fysisk kønsmoden. Hanner begynder at lette ben, og tæverne kommer i deres første løbetid. Hormonerne arbejder endnu en gang i hunden, og aggressiviteten kan hos nogle hunde blive mere tydelig. Særlig hanhunde kan ændre adfærd i denne periode, da de fra at være små hvalpe nu bliver voksne og kønsmodne hanhunde. Men også fredelige tæver, kan blive temmelig pirrelige i denne periode. For pubertetsfasen gælder, at der igen sker en forøgelse af hormoner, hvor især det hanlige kønshormon - testosteron - kan være med til at ændre hundens adfærd.

Nogle få hvalpe vil prøve at forøge deres dominans, og her skal man atter bruge afledning i stedet for at starte en konflikt eller et opgør med hunden. Men til forskel fra rangordensfasen, har man nu forhåbentlig mulighed for også at bruge den lydighed, hvalpen har lært siden 4 måneders alderen. Hvis hunden for eksempel har lært at lægge sig på kommando, sidde eller give pote, kan du med fordel bruge en af disse kommandoer, hvis hunden på en luftetur møder en anden hund, og din hund så begynder at "puste sig op". Start med hurtigt at aflede hunden med godbid eller legetøj (HUSK: hunden skal være opmærksom mindst 3 sekunder, før den får sin belønning). Virker det ikke, vender du rundt og går væk fra den anden hund, hvorefter du kommanderer "dæk, sit, giv pote" eller bruger en anden øvelse, som hunden kender godt. Hvis det stadig ikke virker, går du længere væk fra den anden hund og prøver igen. Bliv ved på denne måde, til det virker. Da selv den mest godmodige hund kan blive ophidset over at møde en anden hund, skal du ikke gribe fat i din hund - hvis din hund er meget ophidset over synet af en anden hund, vil den ikke altid opfatte, at det er dig, der rører den, og den kan finde på at snappe ved berøring! Det betyder ikke noget for dit forhold til hunden, men der er ingen grund til at blive en del af konflikten. Brug linen til at trække hunden væk. Vigtigste regel, når vi har med hormoner at gøre er altid: UNDGÅ KONFLIKT MELLEM DIG SELV OG HUNDEN!!!

Blødere hvalpe kan også vise tendens til stigende aggressivitet, og de kommer let i konflikt, da de ikke kan styre den tilstand, de kommer i: at være usikker og aggressiv samtidig. Hvalpen skal styrkes så meget som muligt gennem opgaver, den får succes med. Det er ved bløde hvalpe vigtigt, at de undgår oplevelsen af krise og situationer, de ikke kan magte. Så skulle det ske, at din hund - som ellers er nem, forsigtig og let at skræmme væk - pludselig en dag knurrer af dig, skal du lade som ingenting og gå væk fra hunden. Denne type hund har intet ønske om at øge sin dominans. Den fortæller dig, at grænsen for, hvor meget den kan klare, er overskredet, og den siger stop, fordi den er usikker eller bange og utryg. Hvis du stille og roligt lader som ingenting og lader hunden i fred, kommer hunden hurtigt til dig igen. Og ved at undgå en krise mellem jer, vil du stadigvæk have en stille og rolig hund, når pubertetsfasen er forbi.

Generelt gælder også for denne periode, at evnen til at lære nyt er begrænset. Du skal derfor acceptere gode og dårlige dage.

Dressurperioden. (10. - 17. måned)

Når pubertetsfasen er overstået falder hormonerne til ro. Der kommer nu en ny, rolig periode, hvor hunden er meget modtagelig for at lære nyt. Hunden er nu ved at være fysisk udviklet, og har mentalt (psykisk) en del erfaringer. Hvis disse erfaringer er indlært rigtigt, vil hunden for alvor kunne begynde at modtage træning. Der er i denne periode en rigtig god indlæring, og alt går "den rigtige vej".

Psykisk modning. ( 17. - 22. måned)

Det er den sidste "urolige" periode, hvor man endnu en gang kan opleve hormon-forandringer, og muligvis også adfærds-ændringer. Dominante hunde kan igen forsøge at tilegne sig mere "magt", hvis der ikke tidligere er opbygget en klar flokstruktur og et fornuftigt forhold mellem ejer og hund. Dette vil nu typisk vise sig ved, at hunden for eksempel vil erobre sofa eller seng som sin ejendom. Og den knurrer, hvis seng eller sofa trues af mand, kone eller børn. Det sker sjældent, men det er et tegn på, at noget er gået galt i forholdet mellem hund og ejer tidligere i hvalpens opvækst. Hvis du får problemer i denne periode, bør du derfor kontakte en hundekonsulent eller en adfærdsbehandler, for at sikre dig, at problemet ikke bliver værre. Afledning er nemlig ikke nødvendigvis en løsning fremover.

Bløde hunde kan atter kunne opleve en periode med konflikter. De kommer let i situationer, hvor de bliver bange eller bliver usikre. Der skal derfor trænes med forsigtighed. Undgå konflikter og situationer, hvor hunden oplever nederlag, konflikt og frygt. Hvis situationen opstår, kan du med fordel stadig aflede hunden ved at bruge godbidder eller øvelser, som hunden kender godt og er god til. Hvis du tidligere har arbejdet med hundens byttedrift gennem ruskeleg, er det bedste middel mod usikkerhed absolut en bold eller en ruskeklud.

OBS! Afledning er ikke det samme som belønning. Afledning med godbidder eller legetøj betyder, at du afleder hundens opmærksomhed fra at dominere, eller fra den ting, som hunden er bange for. Når hunden er koncentreret på godbid/legetøj, skal du holde hundens koncentration på dette i mindst 3 sekunder. Derefter har hunden "glemt sin sidste handling" og koncentrerer sig kun om det, du står med. Giver du hunden godbid eller legetøj, inden der er gået 3 sekunder, vil hunden sandsynligvis forbinde sin handling med godbid/legetøj - OG DEN VIL SÅ OPFATTE DET SOM BELØNNING FOR DET, DEN GJORDE.

Det betyder så også, at når du træner med din hund, SKAL du belønne hunden, inden der er gået 3 sekunder!!! Ellers vil hunden ikke forbinde sin belønning med den øvelse, den lige har lavet. Bedst er belønning efter 1-2 sekunder.